PENYEMBELIHAN HEWAN  QURBAN DI WIL. RW KEL.DWT 11/07/22




Hari Raya Idul Adha 1443, jatuh pada Hari Minggu, 10 Juli 2022, pada Hari tersebut warga/masyrakat wilayah Kelurahan Derwati serempak melaksanakan pemohotongan hewan qurban di seluruh wilayah RW Kelurahan Derwati, yang berjumlah hewan qurban di wilayah RW Kelurahan Derwati berjumlah, sbb :

        1. Sapi                          = 99 

        2. Domba/Kambing     = 104




#derwatirumasa38